ÖNEMLİ KARAR, DÖNÜSÜM, ÖNEMLİ ÖDÜL.

 • 01

  Halka Arz Danışmanlığı

  Halka açılma ; Halka kapalı şirketin yönetim modeli, organisazyon yapısı ve şirket kültüründen başlayan kurumsallaşmasını sağlayan, prestij kazandıran ve finasnal kaynaklara erişimi kolaylaştıran bir ``DÖNÜŞÜM``Projesidir.
 • 02

  Kurumsal Yönetim

  Kurumsal yönetim; kuralları, uygulamaları ve süreçleri ile firma yönetim kalitesini arttırmaktadır. Şeffaflık, adillik, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkleri temelinde oluşturulan şirket yapılandırılması ile kurumsal yönetim kalitesinin iyileştirilerek, şirketin finansal kaynaklara erişim kolaylığının sağlanması, uygun kaynak maliyetleri ile finansman sağlanması mümkün olabilmektedir.
 • 03

  Kurumsal Finansman

  Kurumsal finansman firmaların işletme sermayesi ihtiyacından büyüme finansmanı için gerekli olan kaynak ihtiyacının planlanması, yönetilmesi ve karar verilmesi sürecidir.

Şirketiniz için
en iyi yol arkadaşı.

Küreselleşmenin hızlı değişen ortamı ve karşılaşılan stratejik ve finansal ittifak fırsatları her bir şirketin, girişimcinin tercih ve özelliklerine uygun önerileri gerektirir.