• "Önemli karar, dönüşüm, önemli ödül"

  Halka Arz Danışmanlığı

  Halka açılma ;Halka kapalı şirketin yönetim modeli, organizasyon yapısı ve şirket kültüründen başlayan kurumsallaşmasını sağlayan ,prestij kazandıran ve finansal ``DÖNÜŞÜM`` Projesidir.

 • "Şeffaflık, adillik, hesap verilebilirlik ve sorumluluk"

  Kurumsal Yönetim

  Kurumsal yönetim; kuralları, uygulamaları ve süreçleri ile firma yönetim kalitesini arttırmaktdır. Şeffaflık, adillik, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri temelinde oluşturulan şirket yapılandırılması ile kurumsal yönetim kalitesinin iyileştirilerek, şirketin finansal kaynaklara erişim kolaylığının sağlanması, uygun kaynak maliyetleri ile finansman sağlanması mümkün olabilmektedir.

 • "Doğru büyüme doğru finansman"

  Kurumsal Finansman

  Kurumsal finansman firmaların işletme sermayesi ihtiyacından büyüme finansmanı için gerekli olan kaynak ihtiyacının planlanması, yönetilmesi ve karar verilmesi sürecidir. Hisse ,borç ,hisse/borç finansmanı ile şirketin kaymak ihtiyacının en uygun ve en çabuk şekilde sağlanması ve optimum sermaye yapısına şirketin kavuşturulmasıdır.

 • "Önemli karar, dönüşüm, önemli ödül"

  Halka Arz Danışmanlığı

 • "Şeffaflık, adillik, hesap verilebilirlik ve sorumluluk"

  Kurumsal Yönetim

 • "Doğru büyüme doğru finansman"

  Kurumsal Finansman

Küreselleşmenin hızlı değişen ortamı ve karşılaşılan stratejik ve finansal ittifak fırsatları her bir şirketin, girişimcinin tercih ve özelliklerine uygun önerileri gerektirir.

Halka açılma ;Halka kapalı şirketin yönetim modeli, organizasyon yapısı ve şirket kültüründen başlayan kurumsallaşmasını sağlayan ,prestij kazandıran ve finansal kaynaklara erişimi kolaylaştıran bir ``DÖNÜŞÜM`` Projesidir.

"Önemli Karar, Önemli Ödül, Önemli Dönüşüm"

 

Kurumsal yönetim; kuralları, uygulamaları ve süreçleri ile firma yönetim kalitesini artırmaktadır. Şeffaflık, adillik, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri temelinde oluşturulan şirket yapılandırılması ile kurumsal yönetim kalitesinin iyileştirilerek, şirketin finansal kaynaklara erişim kolaylığının sağlanması, uygun kaynak maliyetleri ile finansman sağlanması mümkün olabilmektedir.

Kurumsal finansman firmaların işletme sermayesi ihtiyacından büyüme finansmanı için gerekli olan kaynak ihtiyacının planlanması, yönetilmesi ve karar verilmesi sürecidir.
Hisse ,borç ,hisse/borç finansmanı ile şirketin kaymak ihtiyacının en uygun ve en çabuk şekilde sağlanması ve optimum sermaye yapısına şirketin kavuşturulmasıdır.

Referanslar

Şirket haberleri

Çağımızda küresel stratejilere hakim olmak ve yerel koşulları iyi bilmek, hazır reçetelerle değil ihtiyaçlara uygun alternatifler, iş modelleri üretmek önemlidir.